VARP & VEFT® sortimentet utvides sakte, fra fiber til ferdig vare. Ofte finnes kun få eksemplarer av hver sort.

VARP & VEFT AS

Andreashagen 7

4322 Sandnes, Norway

Org. nr. 912480062MVA

(+47) 99 60 75 95

post@varpogveft.no