NORSK GRÅSAUULL - Norway Cloth | Grå Trøndersau

Vevnader i norsk gråsauull ble lansert på 100% NORWAY i London 2015. Selbu Spinneri finsorterer råullen for hånd. Den blir så vasket og spunnet til tynt enkeltgarn ved Hillesvåg Ullvarefabrikk. Til sist blir tråden vevet til vakker jacquardvevnad ved KRIVI Vev. Merkevarenavnet VARP & VEFT® er hentet fra de to trådsystemene i en vev og viser til samarbeid på tvers av verdikjeden.

N O R S K  D E S I G N  O G  N O R S K  U L L¨

f r a  f i b e r  t i l  f e r d i g  v a r e

Tekstilene er et rent naturprodukt basert på ubehandlet ull fra Grå Trøndersau i lys og mellomgrå melering. Ullen er sortert for hånd etter kvalitet og fargenyanse, og det er ikke benyttet fargestoffer eller kjemiske tilsetninger. Grå Trøndersau har Norges fineste naturfiber, og rasen regnes som truet og bevaringsverdig.