GRÅSAU PUTER

I Norge har vi mye sau. De fleste av disse er hvite, kjøttfulle sauer avlet frem for et moderne landbruk. Samtidig er mange av våre gamle norske saueraser truet. Gråsauen gir biomangfold og bærekraft. Og særdeles flotte puter.