GRÅSAU PUTER

Visste du at Norge har rundt halvannen million (!) vinterforede sauer? De fleste av disse er hvite, store sauer avlet frem for et effektivt moderne landbruk. I tillegg finnes tolv gamle norske saueraser. Flere av disse er i dag truet. Biologisk mangfold gjør oss mer robuste; De forskjellige sauerasene har ulike egenskaper. De kan tilpasses lokale beiteressurser og gir ulik avkastning i form av ullkvaliteter og kjøttmengde. Per i dag er gamle norske saueraser dårlig butikk; de gir færre lam og mindre kjøtt, og den mørke ulla er lavt priset.

VARP & VEFT har utviklet en helnorsk tekstilkolleksjon fra Grå Trøndersau. Denne ble lansert på London Design Festival i 2015, og i dag selges høyst lokalproduserte puter i flotte designforretninger rundt om i landet. Enkelte puter sys i tillegg med norsk lammeskinn – og avkapp fra disse og fra gråsauulla vår blir i 2018 lansert som materialpakker og som selve bremmen i utvalgte # bremluer ..!

Takk for at du bidrar til bevaring gjennom bruk!