GRÅSAU PUTER

I Norge har vi mye sau. De fleste av disse er hvite, store sauer avlet frem for et moderne landbruk. Samtidig er mange av våre gamle norske saueraser truet. De gir færre lam og mindre kjøtt, og den mørke ulla er dårlig butikk. Biologisk mangfold gjør oss mer robuste; Takk for at du bidrar til bevaring gjennom bruk!