GLANSVINGE et al.

Mange av våre glansvingearter finnes på blomsterrik ugjødslet slåttemark. Med mangfold i flora følger mangfold i fauna. Når skjøtselen opphører, gror slåttemarkene igjen. 

GLANSVINGE et al. er inspirert av dagene da tiden stod stille; da sola skinte og en ikke trengte å gå lenger enn til nærmeste flaggstang for å nyte medbrakte mariekjeks og husholdningssaft fra flaske i plast. Dager da regnet rant i strie strømmer ned kjøkkenvinduet og dannet et uforutsigbart veinett mot en kald nesetupp mens mormor skrellet nypoteter i potetskreller med sveiv. Da far ordnet ristet loff med smør og sukker på og det fortsatt fantes vannhull med rompetroll og urørt skogsbunn med tepper av hvitveis om våren.

VARP & VEFT® sortimentet utvides sakte, og ofte finnes kun få eksemplarer av hver sort

Søt nostalgi med en brodd av surblad