GLANSVINGE et al.

Mange av våre glansvingearter finnes på blomsterrik ugjødslet slåttemark. Med mangfold i flora følger mangfold i fauna. Når skjøtselen opphører, gror slåttemarkene igjen. 

GLANSVINGE et al. er unika og håndverksproduksjon inspirert av dagene da tiden stod stille; da sola skinte og en ikke trengte å gå lenger enn til nærmeste flaggstang for å nyte medbrakte mariekjeks og husholdningssaft fra flaske i plast. Dager da regnet rant i strie strømmer ned kjøkkenvinduet og dannet et uforutsigbart veinett mot en kald nesetupp mens mormor skrellet nypoteter i potetskreller med sveiv. Da far ordnet ristet loff med smør og sukker på og det fortsatt fantes vannhull med rompetroll og urørt skogsbunn med tepper av hvitveis om våren.

Søt nostalgi med en brodd av surblad

VARP & VEFT® sortimentet utvides sakte, og ofte finnes kun få eksemplarer av hver sort