The Khmer Project

VARP & VEFT vokser - og med dette følger rom for påvirkning. Deler av sortimentet vil sys på en liten systue med anstendig lønn og gode arbeidsforhold i Kambodsja. Varer merkes "Joined forces with Khmer artisans, Cambodia"

Folkemord og fattigdom. Under Pol Pots totalitære regime fra 1975 til 1979 ble en fjerdedel av befolkningen drept. Motstandere av den kommunistiske ideologien og alle mennesker med utdannelse ble forfulgt og henrettet. Det var nok å bære briller, eller ha hender som var myke og ikke preget av fysisk arbeid. I dag finnes minnesmerker på de mest kjente av de såkalte "Dødsmarkene" der de henrettede ble lagt i massegraver. Som følge av krigshistorien er Kambodsjas befolkning i dag svært ung.

Siden slutten av 90-tallet har den politiske sikkerheten vært stabil. Kambodsja er et konstitusjonelt monarki, og majoriteten av befolkningen er buddhister. Utenlandske investeringer og turisme til landet har økt. Fortsatt er landet et av verdens fattigste, og det landet med høyest tetthet av landminer. Helsetilbudet er dårlig, med høy utbredelse av hiv/aids og sexhandel.  

Landets lange tradisjon for silke holdes fortsatt i hevd, og håndveving i hjemmet er en vanlig tilleggssyssel. Ved å kjøpe tekstil fra lokale tilbydere går mer av verdiskapingen til dem som trenger det mest.