Khmer Project

VARP & VEFT vokser - og med dette følger rom for påvirkning. Deler av sortimentet sys på en liten systue med anstendig lønn og arbeidsforhold i Kambodsja. Varer merkes "Joined forces with Khmer artisans, Cambodia"

Hvorfor Kambodjsa? Produksjon kunne lett vært satt til Baltikum eller Sør-Europa. Trolig ville dette vært både enklere og rimeligere. Her finner man velrenommerte fabrikker med spesialiserte maskiner, innarbeidede rutiner og en stabil politikk. På Kambodsja jobber VARP & VEFT med en liten systue med rundt 10 ansatte. Lokalet er plassert inne i bykjerne, for å unngå faren ved landminer på landsbygda. Landet er ett av verdens fattigste med lav verdiskaping. Dialogen er god, men likevel krevende. Hver detalj må spesifiseres, fra grunnleggende konstruksjon til ønsket finish. Varer som skal gjennom tollen er et annet kapittel. Systua opererer etter transparens-prinsippene til "Fashion Revolution", og jeg tror det er viktig at slike tiltak gis mulighet. Det finnes nok av fabrikker i samme område som ikke ønsker å åpne for innsyn.

Folkemord og fattigdom. Under Pol Pots totalitære regime fra 1975 til 1979 ble en fjerdedel av befolkningen drept. Motstandere av den kommunistiske ideologien og alle mennesker med utdannelse ble forfulgt og henrettet. Det var nok å bære briller, eller ha hender som var myke og ikke preget av fysisk arbeid. I dag finnes minnesmerker på de mest kjente av de såkalte "Dødsmarkene" der de henrettede ble lagt i massegraver. Som følge av krigshistorien er Kambodsjas befolkning i dag svært ung.

Siden slutten av 90-tallet har den politiske sikkerheten vært stabil. Kambodsja er et konstitusjonelt monarki, og majoriteten av befolkningen er buddhister. Utenlandske investeringer og turisme til landet har økt. Fortsatt er landet et av verdens fattigste, og det landet med høyest tetthet av landminer. Helsetilbudet er dårlig, med høy utbredelse av hiv/aids og sexhandel.