Om oss

VARP & VEFT ble etablert i 2013 med mål om å foredle «upopulær» og underutnyttet ull fra gamle saueraser. Bakgrunnen var en rapport fra SIFO (Valuing Norwegian Wool, 2012) som beskrev paradokser og utfordringer i verdikjeden for norsk ull, der særlig pigmentert ull fra gamle raser kom dårlig ut. Bonden får knapt nok betalt for klippe-jobben. Videre blir ulla solgt uforedlet og til svært lav pris på det globale råvaremarkedet. Det vi ønsket å finne ut, var om en kunne øke utnyttelse og lokal verdiskaping gjennom å få råvaren hensiktsmessig foredlet til en attraktiv ferdig vare.

I 2015 kunne vi lansere en lokalprodusert Norway Cloth™ Grå Trøndersau tekstilkolleksjon på utstillingen 100% Norway under London Design Festival sammen med tekstildesigner og førsteamanuensis ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen Jon Å. Pettersen. Ullvaren er helnorsk og eksklusiv fra Norges fineste ullfiber, og er hjertebarnet og hjørnesteinen i våre design.

E x c l u s i v e l y   S u s t a i n a b l y

from the west coast of Norway

FRA FIBER TIL FERDIG VARE

Vi tror det er av verdi å utnytte ullens egenart, slik man gjorde i tidligere tider. Kvaliteten er svært god, gitt at man tar merkostnaden en slik foredling innebærer. Grå Trøndersauulla, som har forholdsvis tynne og myke fibre, har vi derfor valgt å nytte til lette stoffer med godt fall, der sauens naturlige fargespill er bevart gjennom håndsortering av ulla. Vi mener det er verdi i å bevare det særegne og det autentiske. Nettopp derfor er også produksjonen vår norsk og så lokal som det lar seg gjøre. 

Selskapet ble etablert i 2013 og vår Norway Cloth™ tekstilkolleksjon ble lansert på utstillingen "100% Norway" under designmessen London Design Festival 2015 sammen med tekstildesigner Jon Pettersen. Tekstilene ble godt mottatt og ble i etterkant tatt inn i sortimentet til en London basert distributør/showroom.

VARP & VEFT drives fra Sandnes, mens produksjonskapasitet gjennom hele verdikjeden fra sortering av ull, til vask, spinning og veving leies hos ullvarefabrikker langs norskekysten. Tekstilene er dermed helnorske, noe som er sjelden vare selv på norske veverier. Selskapet ble etablert i 2013, har mottatt delfinansiering fra Innovasjon Norge i to runder, og ble godkjent i Skattefunn fom 2016.

Vårt mål er å skape verdi fra særplukket ull av høy kvalitet som hittil ikke har vært utnyttet i kommersiell skala på grunn av sin uensartede og arbeidskrevende karakter. Norsk ull er Svanemerket, og det er god økologi i god ressursutnyttelse. Gjennom lokal foredling til en bærekraftig vare av høy kvalitet, søker vi å bidra til økt ressursutnyttelse og lokal verdiskaping. 

 

SALG OG "SAMPLING"

Tekstilene er del av det bærekraftige materialbiblioteket til Danish Fashion Institute, og kolleksjoner stilles ut på utvalgte design- og fagmesser i bl.a. London, Oslo og København.