SY SELV - MØNSTER & MATERIALER

VARP & VEFT ® samt GLANSVINGE ® er registrerte varemerker. Produkter fra våre mønster og materialpakker må gjerne syes for salg, men kun i "småskala produksjon". All salg/promotering av slike egensydde produkter skal merkes "Design: VARP & VEFT". Kommersiell produksjon der sømmen foretas av andre enn kjøper av mønsteret, samt ethvert videresalg eller deling av mønster regnes som brudd på åndsverkloven.