GLANSVINGE Items

Mange av våre glansvingearter finnes på blomsterrik ugjødslet slåttemark. Dette er en naturtype som forsvinner mer og mer på grunn av endringene i kulturlandskapet, og flere av våre sommerfuglarter er derfor i tilbakegang.

GLANSVINGE Items er inspirert av de dagene da tiden stod stille; da sola skinte og en ikke trengte å gå lenger enn til nærmeste flaggstang for å nyte fem medbrakte mariekjeks og husholdningssaft fra flaske i plast. Dager da regnet rant i strie strømmer ned kjøkkenvinduet og dannet et uforutsigbart veinett mot en kald nesetupp mens mormor skrellet nypotetene i potetskrelleren. Da far ordnet ristet loff med smør og sukker på og det fortsatt fantes vannhull med rompetroll og urørt skogsbunn med tepper av hvitveis om våren.

Søt nostalgi med en brodd av surblad

Kommer 2018

Slid men vid, ting tager tid (TTT) - Piet Hein